Autorització telemàtica per a l’us dels drets d’imatge dels alumnes

Imprés d’autorització d’us dels drests d’imatge dels alumnes


Descarrega l’imprés d’autorització d’us dels drests d’imatge dels alumnes (emplenable):