REGULACIÓ ACTUAL

Article 10.  Accés a la Banda de l’Agrupació Musical de Manuel.

És requisit indispensable realitzar, una vegada l’alumne ha acabat el recorregut formatiu de l’EMMA , la Prova d’Accés al Conservatori de Grau Mig o bé, la Prova de Coneixements mínims del Grau Elemental, depenent de si l’alumne vol seguir la seua carrera per tal d’obtindre el títol de músic professional o sols vol aconseguir el Certificat que acredite que disposa dels coneixements mínims del Grau Elemental. En aquestos dos casos hi ha variants per tal d’accedir a la Banda de l’Agrupació Musical de Manuel.

Cas 1ºProva de Coneixements Mínims del Grau Elemental: L’alumne deu superar aquesta prova per tal d’accedir a l’Agrupació Musical de Manuel, a més, ha de cursar els dos primers cursos de l’Ensenyament Professional a l’EMMA per tal d’acabar d’assolir tant els coneixements de llenguatge musical con de l’especialitat intrumental necessaris.

Cas 2ºProva d’Accés: L’alumne ha de superar aquesta prova per tal d’accedir a la Banda de  l’Agrupació Musical de Manuel, i cursar estudis al Conservatori , superant els dos primers cursos de l’Ensenyament Professional, de no ser així, ha d’acabar el cicle a l’EMMA per poder seguir com a músic de la  Banda de l’Agrupació Musical .

Article 11. Excepcions contemplades en l’Accés a l’Agrupació Musical de Manuel.

Cas 1º– L’alumne supera tots els cursos del grau elemental, però suspen per dues vegades la prova d’accés o grau elemental. En aquest cas l’EMMA adquireix la potestat per a ingresar l’alumne a l’Agrupació Musical de Manuel sempre i quant, l’alumne supere dos primers cursos de l’Ensenyament Professional a l’EMMA.

Cas 2º– L’alumne no supera tots els cursos del grau elemental, però supera la prova d’accés en algun conservatori oficial. En aquest cas, un tribunal format per l’EMMA i el director de la Banda , reevaluarà l’alumne per poder ingressar a l’Agrupació musical.

Cas 3º– L’alumne no esta format a l’EMMA. En aquest cas si presenta la prova de grau elemental aprovada, podrà ingresar a la Banda l’Agrupació Musical de Manuel, si presenta la prova d’accés, serà d’aplicació el cas 2º de l’article 11.

logo emma - copia

Agrupació Musical de Manuel

Extracte Estatuts