Notificació d’absència i recuperació de classes

ADJUNTA JUSTIFICANT O PARTE (si requereix)

Per realitzar un canvi d’horari que afecte a un o a tots els alumnes d’eixe dia de classe, siga puntual o fixe el canvi, per descomptat que es consultarà amb els alumnes i els pares, mares i/o tutors dels mateixos, per valorar la disponibilitat i vore si es viable el canvi o no, però l’equip directiu ha d’estar sabedor del canvi fins i tot abans de que es produïsca.