(Faran ús d’aquest formulari els usuaris de nova incorporació a l’Escola de Música. Per als alumnes que ja cursen estudis a l’EMMA es realitza la renovació automàtica).