Quan classes online?

Aclariment de les següents situacions que poden afectar al desenvolupament normal de les classes sotmès a la situació sanitària excepcional provocada pel COVID-19. Atenent a que el curs comença de manera presencial, es podrien donar els següents casos a tindre en compte i que obligarien a replantejar aquesta situació presencial, almenys a part de l’alumnat. … Continua llegint Quan classes online?

MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT I HIGIENE

Les mesures que es recullen en aquest document han de ser complertes rigorosament per tots els alumnes, professors, personal de l’escola i usuaris de l’edifici. Aquestes mesures són susceptibles de modificar-se en funció de la pròpia evolució de la crisi sanitària i/o en funció de les diferents directrius / normes marcades pel Ministeri de Sanitat … Continua llegint MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT I HIGIENE