CALENDARI PROVES D’INGRÉS I ACCÉS
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

Ensenyaments professionals _ 1ª convocatòria

  • Inscripció: 10 de maig a les 9:00 hores al 17 de maig a les 15 hores
  • Llistes provisionals: 21 de maig de 2021
  • Llistes definitives: 27 de maig de 2021
  • Realització de les proves: 14 de juny al 2 de juliol de 2021

Ensenyaments professionals _ 2ª convocatòria

  • Inscripció: 1 de juliol a les 9:00 hores al 9 de juliol a les 15 hores
  • Llistes provisionals: 15 de juliol de 2021
  • Llistes definitives: 21 de juliol de 2021
  • Realització de les proves: del 2 a 10 de setembre de 2021

Publicat per Conselleria el Calendari provisional per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana 2021-2022

http://ceice.gva.es/documents/161863053/169873854/calendari+dates+2021+val/

http://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-de-musica-y-danza

El Conservatori de Carcaixent també ha publicat el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’accés.

El Conservatori de Xàtiva també ha publicat el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’accés.

https://drive.google.com/file/d/1ljG1mVVWFH-dhS_vPSuE-KBTzI46HyDT/view?usp=sharing

Sol·licitud d’ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa d’aspirants amb característiques excepcionals, que no reuneixen els requisits d’edat. Termini per a presentar sol·licitud:  fins al 30 d’Abril de 2021

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15948