CURS 2020/21

Del 8 al 13 març de 2021 tindrà lloc la Setmana d’Avaluacions – 2n trimestre a l’ EMMA, on es realitzaran les proves i/o exàmens pertinents en cadascuna de les assignatures i especialitats instrumentals. Cada professor/ra notificarà a l’alumne/na o grup, tant la data com els continguts de la mateixa.

EMMA8 març 2021 – 13 març 2021Setmana d’avaluacions (2º trimestre)Setmana de realització dels examens

D’es de l’EMMA vos recordem aquestes dates d’interés per a aquest 2n trimestre.

Festius a l’EMMA (FALLES)

17, 18 i 19 març 2021Falles (festiu)Festiu a l’EMMA

Claustre

Dijous 25 març 2021Claustre 2ª Avaluació Claustre i sessió d’avaluació (2º trimestre)

Pasqua

1 abr. 2021 – 12 abr. 2021Vacances de PasquaVacances de Pasqua: des de l’1 fins al 12 d’abril de 2021, tots dosinclusivament.