CALENDARI PROVES D’INGRÉS I ACCÉS ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE CONSERVATORIS I CENTRES AUTORITZATS RESUM DATES.

Ensenyaments elementals:
– Inscripció telemàtica: 18 a les 9:00 al 25 de maig de 2020 a les 15 hores.
– Llistes provisionals: 22 de juny de 2020
– Llistes definitives: 26 de juny de 2020
– Realització de les proves: del 2 a 18 de setembre

Ensenyaments professionals _ 1ª convocatòria
– Inscripció telemàtica: 1 de juny a les 9:00 del matí al 9 de juny a les 15 hores
– Llistes provisionals: 15 de juny de 2020
– Llistes definitives: 19 de juny de 2020
– Realització de les proves: 1 al 10 de juliol de 2020

Ensenyaments professionals _ 2ª convocatòria
– Inscripció telemàtica: 15 de juliol a les 9:00 del matí al 21 de juliol a les 15 hores
– Llistes provisionals: 27 de juliol de 2020
– Llistes definitives: 31 de juliol de 2020
– Realització de les proves: del 3 a 18 de setembre de 2020

INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA:

Inscripció telemàtica:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17074

Comprovant d’haver efectuat l’ingrés
bancari per l’import de la taxa
corresponent als drets d’examen.
Per a conèixer l’import:
http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion