Vivim una situació exepcional, qui sap fins quan durarà…no per això tenim que detindre’ns perquè “Al Mal Temps, Bona Cara, molta música i estudi”.

L’Escola de Música de l’Agrupació Musical de Manuel EMMA, ha preparat un programa docent disenyat expresament per a poder continuar amb la programació lectiva dels grups que conformen el nostre organigrama acadèmic del curs 2019-2020.

Es de totes i tots ben sabut, i així estem vivint-ho, que no podem eixir de casa mes que per a necessitats. Atenent a aquestes ordres i prohibicions, la programació lectiva-musical dissenyada desde l’EMMA contempla la realització d’activitats tant teòriques com pràctiques des de la distancia, interactuant via aplicacions mèdia amb el professorat.
Cada professor proposarà a l’alumne/a o al grup un mètode de treball a distancia i baix concens d’aquest mateix grup, es durà a la pràctica. Les activitats es realitzaran, a poder ser, en horari habitual de classe, si no poguera ser així, s’acordaria entre professor/a i alumne/a un altre horari.

Atenent als decrets i ordenances sobre l’ús i privacitat de les reds en alumnat menor d’edat, l’equip docent de l’EMMA utilitzarà els recursos que no exposen imatges ni cap identificació compromesa dels nostres alumnes.
Des de la Direcció de l’EMMA, el Claustre de professors/res així com la Junta Directiva de l’Agrupació Musical de Manuel, donem les gràcies a totes i tots els alumnes, mares, pares i familiars per continuar confiant en el projecte educatiu musical que proposa aquesta escola de música així com demanem comprensió per superar aquesta situació.


Per a cualsevol dubte, deixem els telèfons de contacte de membres i directius:
Direcció de l’EMMA: 608 565 885 (Vicent)
President de l’A.M.Manuel: 661 773 547
Amb coneixement, responsabilitat, unió i molt d’ingeni, eixirem mes reforçats.


La Direcció de l’EMMA