La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es cropped-01-portada-membrete-copia1.jpg

CURS 2019/20

Del 9 al 13 de març de 2020 tindrà lloc la Setmana d’Avaluacions – 2n trimestre a l’ EMMA, on es realitzaran les proves i/o exàmens pertinents en cadascuna de les assignatures i especialitats instrumentals. Cada professor/ra notificarà a l’alumne/na o grup, tant la data com els continguts de la mateixa.

FALLES

NO LECTIUS:
18, 19 i 20 de març