CURS 2018/19

Del 10 al 15 de desembre de 2018 tindrà lloc la Setmana d’Avaluacions – 1r trimestre a l’ EMMA, on es realitzaran les proves i/o exàmens pertinents en cadascuna de les assignatures i especialitats instrumentals. Cada professor/ra notificarà a l’alumne/na o grup, tant la data com els continguts de la mateixa.

ALTRES DATES

6 i 8 de Desembre de 2018  NO LECTIUS – 1ª Avaluació – EMMA

21 de Desembre de 2018  Audicions de Nadal – 1ª Avaluació – EMMA

24 de Desembre de 2018 – 6 de Gener de 2019  – Vacances de Nadal