Huí dilluns 14/05 s’inicia el tràmit d’inscripció per a la realització de les proves d’accés d’ensenyaments professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019, en els conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana.

Termini d’inscripció telemàtica: De les 9.00h del 14 de Maig a les 15.00h del 21 de Maig


🔛DETALLS DEL PROCEDIMENT
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17074

🔛ASSISTENT DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
https://www.tramita.gva.es/ctt-at…/asistente/asistente.html…