El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica la resolució per la qual s’estableix el calendari per a la inscripció i realització de les proves d’ingrés i accés als estudis professionals de Música de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

Ensenyaments professionals

Primera convocatòria:
– Inscripció: des de les 09.00 hores del dia 14 de maig a les 15.00 hores del 21 de maig de 2018.
– Realització de la prova: de l’11 de juny al 29 de juny de 2018.

Llistes provisionals: 28 de maig.

Llistes definitives: 1 de juny.

Segona convocatòria:
– Inscripció: des de les 09.00 hores del dia 2 de juliol a les 15.00 hores de l’11 de juliol de 2018.
– Realització de les proves: del 4 a l’11 de setembre de 2018.

Llistes provisionals: 17 de juliol.

Llistes definitives: 23 de juliol

La inscripció haurà de realitzar-se telemàticament a través de la plataforma web habilitada per la Conselleria d’Educació per a tal fi (tràmit telemàtic per a ensenyaments professionals).

Després de la publicació de les llistes provisionals, els sol·licitants tindran tres dies hàbils per a esmenar errors.

 


Específic per al CONSERVATORI DE CARCAIXENT