Els alumnes que cursen instrument a l’EMMA i que el/la professor/a de l’especialitat ja li ha repartit els materials per a participar en la miniBanda, caldrà que participen en els següents assajos de preparació de la MÚSICA AL CARRER’18.

Horaris d’assajos generals de la miniBanda per a la MÚSICA AL CARRER’18:

  • Dissabte 21 d’abril (15:30 – 17:00)

  • Divendres 04 de maig (15:30 – 17:00)

…a partir de la propera setmana es notificarà amb una fulleta informativa