cropped-01-portada-membrete-copia1.jpg

Curs 16/17

Del 28 de novembre al 3 de desembre de 2016 tindrà lloc la Setmana d’Avaluacions – 1r trimestre a l’ EMMA, on es realitzaran les proves i/o exàmens pertinents en cadascuna de les assignatures i especialitats instrumentals. Cada professor/ra notificarà a l’alumne/na o grup, tant la data com els continguts de la mateixa.


ALTES DATES:

16 de Desembre de 2016  Audicions – 1ª Avaluació – EMMA

23 de Desembre de 2016 – 6 de Gener de 2017  – Vacances de Nadal


logo emma - copia