Si el teu fill/a té  7 anys o més !!!!!

 

El proper divendres 23 de setembre a l’Escola de Música t’informem de tot el referent  a les possibilitats d’estudis músicals que ofereix l’EMMA. La Reunió començarà a les 19:30 h. i estarà a càrrec de la directora de l’escola.

Assumpte: ESTUDIS MUSICALS A L’EMMA

Dia: DIVENDRES 23 DE SETEMBRE

Hora: 19:30

Lloc: ESCOLA DE MÚSICA ( EMMA)

fullet-de-7